MySQL ve Güzel Türkçem

Devrim'in LKD-Sunucu listesinde yakarmalarına ve RedHat'in saçmalıklarına bakarak ( afedersin Devrim ) gülmekten kendimi alamıyorum. Elin adamının bir çoğumuzdan daha iyi anlattığı sorunlar var dilimizde ve ne Unicode/UTF-8 ne de yaşlı ISO-8859-9 ile ilgili sorunlarımız bitmiyor ne yazık ki. Bash'ten mplayer'a, xine'den KDE'ye, Evolution'dan Sylpheed'e kadar bir sürü sorunumuz vardı; başka dağıtımların kullanıcıları için halen var (onlar olmadığını iddia etselerde).

Demek ki neymiş, bu ülkenin sorunlarına bu ülkeden birileri çözüm olmalıymış, Pardus Yet Another Linux Distrubition değilmiş, alt yapı sorunları çözülmüş Türkçe ve UTF-8 destekleyen bir dağıtım herkese lazımmış, yoksa işler böyle yarım kalırmış. Neyse içimi dökeyim dedim, bir de şöyle birşey var ( tablo ismine dikkat! );

pardus ~ # mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 4.1.12-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> status
--------------
mysql Ver 14.7 Distrib 4.1.12, for pc-linux-gnu (i686) using readline 5.0

Connection id:     2
Current database:
Current user:      root@localhost
SSL:          Not in use
Current pager:     /usr/bin/less
Using outfile:     ''
Using delimiter:    ;
Server version:     4.1.12-log
Protocol version:    10
Connection:       Localhost via UNIX socket
Server characterset:  utf8
Db   characterset:  utf8
Client characterset:  utf8
Conn. characterset:  utf8
UNIX socket:      /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:         48 sec

Threads: 1 Questions: 8 Slow queries: 0 Opens: 11 Flush tables: 1 Open tables: 0 Queries per second avg: 0.167
--------------

mysql> create database pardus;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use pardus;
Database changed

mysql> CREATE TABLE geliştiriciler( name VARCHAR(32), email VARCHAR(32) );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('S.Çağlar Onur', 'caglar@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from geliştiriciler;
+-----------------+----------------------+
| name      | email        |
+-----------------+----------------------+
| S.Çağlar Onur  | caglar@uludag.org.tr |
+-----------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('A.Murat Eren', 'meren@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('Barış Metin', 'baris@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('Iğdır Sığdır', 'igdir@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('İnce Mehmet', 'ince@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('Çok Şeker', 'seker@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into geliştiriciler (name, email) values ('Can Gelen', 'can@uludag.org.tr');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from geliştiriciler order by name;
+-------------------+----------------------+
| name       | email        |
+-------------------+----------------------+
| A.Murat Eren   | meren@uludag.org.tr |
| Barış Metin    | baris@uludag.org.tr |
| Can Gelen     | can@uludag.org.tr  |
| Çok Şeker     | seker@uludag.org.tr |
| Iğdır Sığdır   | igdir@uludag.org.tr |
| İnce Mehmet    | ince@uludag.org.tr  |
| S.Çağlar Onur   | caglar@uludag.org.tr |
+-------------------+----------------------+
7 rows in set (0.00 sec)